SKI024080000 : SKI024080000 Skylla-i 24/80 (1+1) 230VAC/45-65Hz

Skylla-i 24/80 (1+1) 230VAC/45-65Hz


Data Sheet (pdf)

Part #: SKI024080000

Qty: