SKI024080002 : SKI024080002 Skylla-i 24/80 (3) 230VAC/45-65Hz

Skylla-i 24/80 (3) 230VAC/45-65Hz


Data Sheet (pdf)

Part #: SKI024080002

Qty: